ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2019-2020
B' Ερασιτεχνική
  Α' Γύρος Β' Γύρος
  ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ ΕΔΡΑ ΤΥΠΟΣ ΑΠ. ΕΔΡΑ ΤΥΠΟΣ ΑΠ.
1. Πόντος Θρυλορίου 11/11/11 Εντός Τι έγραψε ο τύπος... 0 - 0 11/11/11 Εκτός Τι έγραψε ο ηλεκτρονικός τύπος... 0 - 0
2. Α.Σ. Αγιοχωρίου 11/11/11 Εκτός Τι έγραψε ο τύπος... 0 - 0 11/11/11 Εντός Τι έγραψε ο ηλεκτρονικός τύπος... 15:00
3. Ένωση Ασωμάτων 11/11/11 Εντός Τι έγραψε ο τύπος... 0 - 0 11/11/11 Εκτός Τι έγραψε ο ηλεκτρονικός τύπος... 15:00
4. Πόντος Κομοτηνής 11/11/11 Εντός Τι έγραψε ο τύπος... 0 - 0 11/11/11 Εντός Τι έγραψε ο τύπος... 15:00
5. Ατσάλι Αρχοντικών 11/11/11 Εκτός Τι έγραψε ο τύπος... 0 - 0 11/11/11 Εντός Τι έγραψε ο ηλεκτρονικός τύπος... 15:00
6. Αλανότοπος 11/11/11 Εντός Τι έγραψε ο τύπος... 0 - 0 11/11/11 Εκτός Τι έγραψε ο ηλεκτρονικός τύπος... 15:00
7. Α.Ε. Κομοτηνής 11/11/11 Εκτός Τι έγραψε ο τύπος... 0 - 0 11/11/11 Εντός Τι έγραψε ο τύπος... 15:00
8. Α.Ο. Αρσακείου 11/11/11 Εντός Τι έγραψε ο τύπος... 0 - 0 11/11/11 Εκτός Τι έγραψε ο τύπος... 15:00
9. Ηρακλής Σαπών 11/11/11 Εκτός Τι έγραψε ο τύπος... 0 - 0 11/11/11 Εντός Τι έγραψε ο τύπος... 15:00
10. Νέα Ρωμά 11/11/11 Εντός Τι έγραψε ο τύπος... 0 - 0 11/11/11 Εκτός Τι έγραψε ο τύπος... 15:00
11. Κομψάτος Πολύανθου 11/11/11 Εκτός Τι έγραψε ο τύπος... 0 - 0 11/11/11 Εντός Τι έγραψε ο τύπος... 15:00
12. Ορφέας Στρύμης 11/11/11 Εκτός Τι έγραψε ο τύπος... 0 - 0 11/11/11 Εντός Τι έγραψε ο τύπος... 15:00
13. - 11/11/11 Εντός Τι έγραψε ο τύπος... 0 - 0 11/11/11 Εκτός Τι έγραψε ο τύπος... 15:00
14. Ελπίδες Κομοτηνής 11/11/11 Εκτός Τι έγραψε ο τύπος... 0 - 0 11/11/11 Εντός Τι έγραψε ο τύπος... 15:00
15. Δόξα Προσκυνητών 11/11/11 Εντός Τι έγραψε ο τύπος... 0 - 0 11/11/11 Εκτός
15:00
:εντός :εκτός


Αποτελέσματα Άλλων Ετών: